Znížime vám náklady na kúrenie

 • je možné znížiť náklady na energie až o 35 %
 • pri panelových radiátoroch je podstatne väčšia plocha odovzdávania tepla pri objeme body cca. 1/3 z objemu rebrového radiátora
 • plynulejší – rýchlejší nábeh teploty v panelovom radiátore
 • „výhoda“ rebrového radiátora v dlhšom dohreve je neefektívna
 • zníženie objemu vody v rozvodoch kúrenia
 • centrálny rozvod kúrenia radiátorov – napojenie radiátorov z rozvádzača
 • rovnomerné kúrenie v jednotlivých radiátoroch
 • jednoduchšie – lacnejšie riadenie teploty jednotlivých radiátorov
 • úprava pH, konduktivity (elektrolytickej vodivosti) a tvrdosti vody
 • predlženie životnosti celého vykurovacieho systému
 • 100% prietok vykurovacieho systému (obzvlášť podlahové kúrenie)
 • zníženie nákladov na kúrenie až o 15%.


Výmena starého kotla

 • VIADRUS – doplnenie o zápecník, ktorý zužitkuje teplotu spalín a získate tak ďalších 9 kW
 • za kotol s vyššou efektivitou spaľovania
 • vhodný kondenzačný kotol s nižšou spotrebou paliva
 • s riadeným výkonom podľa aktuálnej potreby
 • s možnosťou riadenia prostredníctvom ekvitermiky
 • vhodný elektrický kotol s nižšou spotrebou elektrickej energie
 • s riadeným výkonom podľa aktuálnej potreby
 • s možnosťou riadenia prostredníctvom ekvitermiky
 • pravidelná demineralizácia kotla


cena tlac 1