Rezanie betónu pomocou diamantových kotúčov predstavuje technologicky vyspelý spôsob vytvárania akýchkoľvek otvorov v asfalte, murive, betóne a železobetóne a to bez vytvárania nadmerného množstva prachu, nakoľko rez je možné chladiť vodou a prach odsávať profesionálnymi vysávačmi.

Požadovaný otvor sa vytvorí bez vibrácií, bez poškodenia okolia otvoru. Otvor je vytváraný kontrolovane, čiže nemôže dôjsť k nekontrolovanému vzniku nadmernej veľkosti otvoru.

View the embedded image gallery online at:
https://www.allinstall.sk/rezanie-betonu#sigProIdc369f313ee

Ceny

 

  • do 5 cm je cena rezu za bežný meter 4,5€
  • do 12 cm je cena rezu za bežný meter 12 €
  • do 15 cm je cena rezu za bežný meter 15 €
  • do 40 cm bude cena rezu dohodnutá individuálne.
  • náklady na dopravu 0,55 €/km

Ceny sú uvedené bez DPH.

Objednávateľ berie na vedomie, že:

  • zabezpečí bezplatne zdroj elektrickej energie (240 V – 400 V) a zdroj vody na chladenie vo vzdialenosti max 20 m od rezu betónu.
  • vytýči miesta rezu a naznačí ich vodou nezmývateľnou farbou. V prípade nevytýčenia miesta rezu sa čakanie na vytýčenie bude účtovať ako prestoj.
  • zhotoviteľ neručí za statické posúdenie – zmenu v statike rezaných konštrukcií a za škody spôsobené rezaním (napr. poškodenie zabudovaných inštalácií, navlhnutie rezaného materiálu a blízkeho okolia ... ), nakoľko nie je možné
  • zabrániť navlhnutiu rezaného materiálu ako aj blízkeho okolia a preto dodávateľ neručí za prípadné škody, ktoré by tým mohli nastať.

Súčasne ponúkame možnosť vysekania drážky, odvoz a likvidáciu sutiny za cenu 14 €/pracovník. Ceny sú uvedené bez DPH.

Zľavy:

Pri rezaní nad 10 bežných metrov je zľava 5% z ceny rezu, nad 20 bežných metrov je zľava 10% z ceny rezu betónu. Pri dlhodobej spolupráci (nad 30 bežných metrov rezu betónu) bude dohodnutá individuálna cena rezu betónu.