Vykonávame:

 • čistenie - preplach rozvodov podlahového kúrenia
 • čistenie - preplach rozvodov radiátorového kúrenia
 • čistenie - preplach vodovodných rozvodov

Ak máte pocit, že jedna miestnosť kúri viac ako druhá, prípadne že radiátor má rozdielnu teplotu alebo, že pocitová teplota je nižšia než počas minulej sezóny, najčastejšou príčinou je znečistenie vykurovacieho systému.

cistenie rozvodov vody kureniaAk máte pocit, že voda z vodovodu tečie pomalšie, nižším tlakom, znečistená, prípadne začalo dochádzať k zmene teploty vody a tlaku pri otvorení ďalšieho vodovodného kohútika s najväčšou pravdepodobnosťou došlo k znečisteniu rozvodov vody.

Čistenie rozvodov vykonávame pulzujúcou zmesou stlačeného vzduchu a vody, ktoré je riadené mikroprocesorom, ako aj chemickými prípravkami, ktoré majú certifikáty na čistenie rozvodov pitnej vody a kúrenie. Po čistení vám kúrenie a rozvody pitnej vody uvedieme do prevádzkového stavu.

Preplach kúrenia

Preplachom kúrenia sa zvýši prietok kúrenia a zabezpečenie riadnej cirkulácie a odovzdávania tepla. Odstránia sa nečistoty a nánosy, upraví sa hustota vykurovacej vody (ľahšia, rýchlejšia a efektívnejšia cirkulácia).

Ďalšie výhody:

 • vyhľadanie problému prostredníctvom termovízie
 • použitie vhodných chemických prípravkov odstránenie nánosov, stabilizáciu prostredia vykurovacieho systému
 • napustenie systému demineralizovanou vodou, úprava pH, konduktivity (elektrolytickej vodivosti) a tvrdosti vody
 • zníženie nákladov na kúrenie o 20%

Používane dva systémy preplachu kúrenia:

 • 1. uzavretý systém so zmenou smeru toku,
 • 2. otvorený systém s viacerými programami preplachu

 

Ceny

 • čistenie – preplach kúrenia rodinného domu 280 - 380,-€ s DPH, v závislosti od počtu radiátorov a okruhov podlahového kúrenia
 • čistenie – preplach bytu, alebo bytovej jednotky rodinného domu 220 - 320,-€ s DPH, v závislosti od počtu radiátorov a okruhov podlahového kúrenia
 • napustenie systému vodou a odvzdušnenie systému 65 - 75,-€ s DPH
 • čistenie – preplach rozvodov pitnej vody v byte, alebo bytovej jednotke rodinného domu, rodinného domu 200 - 250,-€ s DPH
 • chemické čistenie + 50,-€ s DPH za jen liter čistiacej kvapaliny ( vykonáva sa po preplachu zmesou stlačeného vzduchu a vody, je určené na 100l preplachu)

Cenová kalkulácia sa môže meniť od individuálnych podmienok miesta preplachu a môže sa meniť pri obhliadke miesta realizácie (inštalácia TotalFiltra, výmena netesniacich ventilov...).