Naša spoločnosť na Slovenskom trhu pôsobí od roku 2020, no teoretická a praktické skúsenosti sme získavali ako samostatne zárobkovo činné osoby – živnostníci už roky pred vznikom spoločnosti a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Spokojnosť klientov a zvyšujúci sa dopyt po našich službách nás motivoval založiť našu spoločnosť.

Ku klientom pristupujeme individuálne, ponúkneme im viaceré druhy riešenia inštalácie, poukážeme na súčasne trendy v technológiách a spoločne sa snažíme nájsť efektívny kompromis medzi potrebami klienta, vstupnými nákladmi - investíciou, technológiou a priemernými ročnými nákladmi, prípadne návratnosťou investície.

Od materiálov až po dokumentáciu

Pri realizácii inštalácie zabezpečíme dodanie materiálu, prácu realizujeme profesionálnym náradím s čo najšetrnejším zásahom do vašej stavby, následne vykonáme všetky potrebné skúšky, prípadne zabezpečíme vykonanie revíznych skúšok. O vykonaných skúškach a revíziách vám odovzdáme potrebnú dokumentáciu.

Jedným telefonátom odštartujeme prácu

Riadime sa heslom, že postačuje jeden telefonát a my sa vám postaráme o návrhy a realizáciu všetkých inštalácií, tak aby klient nemusel zabezpečovať žiadne pomocné práce, ako napríklad výkop. Poradíme klientovi, na ktoré inštitúcie je potrebné sa obrátiť so žiadosťami o potrebné povolenia, či iné súhlasné stanoviská.