Klientom po obhliadke nehnuteľnosti dokážeme odporučiť model a výrobnú značku plynového kotla.

Odporúčame ich s ohľadom na veľkosť budovy, energetické vlastnosti budovy, počet kúpeľní, spôsob využívania nehnuteľnosti (stále/rekreačné využívanie), počet osôb, ktoré sa zvyčajne v nehnuteľnosti nachádzajú a druh inštalovaných sanitárnych zariadení (vaňa/sprcha), ako aj dostupnosť servisných technikov.

Vykonávame:

  • vnútorné rozvody plynu
  • montáž plynových kotlov
  • montáž plynových výhrevných telies /GAMAT/ a iných zariadení
  • zabezpečenie plynových prípojok
  • zabezpečenie výkopových prác

friamat prime ecoFriamat prime ecoProstredníctvom zváracieho automatu určeného pre zváranie potrubí dokážeme elektrotvarovkami zvárať potrubia do priemeru 900 mm. Túto technológiu pre bežných klientov využívame predovšetkým na odstraňovanie havárií či porúch plynových prípojok, kedy aj bez odstávky plynu dokážeme vedenie zaškrtiť tak, že je možné vykonať opravu plynového vedenia.

Práce sú vykonávané s profesionálnym náradím a minimálnou prašnosťou, za použitia jadrového vŕtania prestupov, prípadne rezania muriva či betónu. (používané materiály: železo, uhlíková oceľ, plastohliník, meď, spájané zváraním, lisovaním...)