Jadrové vŕtanie predstavuje technologicky vyspelý spôsob, akým je možné vŕtať otvor do akejkoľvek steny, a to zvislo, vodorovne alebo pod rôznymi uhlami. Požadovaný otvor sa vytvorí bez vibrácií a opracovaný povrch je hneď po skončení prác úplne čistý a suchý - je to kvôli kvôli chladeniu vodou a jej následným odsávaním alebo chladeniu vzduchom. Otvor sa vyvrtáva vrtákom, ktorý je uložený v kruhovom nástavci, na povrchu ktorého sú diamantové segmenty. Tie umožňujú vŕtanie do muriva, železobetónu, tehlovej steny alebo betónu. Rozsah priemeru vrtu je od 18 mm do 600 mm, v neobmedzenej hĺbke.

Prečo jadrové vŕtanie?

Jadrové vŕtanie má široké využitie v stavebníctve - umožňuje vŕtanie otvorov pre kúrenie, vodu, kanalizáciu alebo klimatizáciu. Práca prebieha rýchlo, s minimom hluku a odpadu a maximálne presným vŕtaním.

Ceny

Cena sa skladá z ceny vrtu a príplatku.

Cena vrtu

priemer otvoru /mm/ murivo betón železobetón
10      
21-31 0,50 0,75 0,85
42-52 0,58 0,85 0,95
62-71 0,68 0,91 1,00
82-92 0,75 0,95 1,05
102-112 0,95 1,15 1,30
122-127 1,11 1,25 1,45
132 1,17 1,35 1,50
142-152 1,25 1,37 1,55
162-172 1,31 1,43 1,60
181 1,45 1,62 1,85
190-201 1,55 1,95 2,05
225 1,75 2,10 2,25
250 1,95 2,45 2,55
300 2,24 2,75 2,90
350 3,20 3,90 4,05
400 4,20 5,10 5,30
450 5,00 6,10 6,30
500 7,85 9,50 9,90
550 9,15 11,20 11,50
600 10,00 12,50 13

 

Príplatky

1. 2,3 € za 1 cm2 reznej plochy ocele pri vŕtaní do železobetónu s priemerom výstuže viac než 16 mm, alebo pri vŕtaní cez oceľový povrch – platňu
2. 8,3 € za každú hodinu zabezpečenia dodávky elektrickej energie použitím el. generátora
3. 20 €/deň ak je použitá vlastná tlaková nádoba na vodu – recyklátor
4. 25 % k cene vrtu pri vŕtaní na sucho
5. 20 % k cene vrtu pri vŕtaní bez stojanu (z ruky)
6. 15 % k cene vrtu pri šikmom vŕtaní
7. 20 % k cene vrtu ak je celkový objem prác menší ako 70€
8. 20 % k cene vrtu ak je vrt hlbší než 42 cm
9. 15 % k cene vrtu ak je stred vrtu vyššie ako 150 cm od podlahy
10. 20 % k cene vrtu pri odsávaní chladiacej vody
11. Príplatok 30% pre práce mimo pracovnej doby, t. j. 17.00 - 7:00 hod., ako aj soboty a nedele
12. Kotvenie 10 €/kus
13. Prestoje a pomocné práce 10 €/hod/prac.
14. Náklady na dopravu 0,55 €/km
15. Pri vŕtaní nad 40 cm hĺbky vrtu, alebo ak je nutné vyťahovanie/vysekávanie jadra či zachytenie jadra na druhej strane vrtu, prípadne vody, účtujeme za druhého pracovníka 10,00 EUR/hod/ za celý čas vŕtania.
16. Zrušenie alebo presunutie termínu prác je možné najneskôr do 5-tich pracovných dní pred termínom prác ináč budú zaúčtované storno poplatky vo výške 40% z výšky objemu práca vypočítane na základe predbežnej objednávky.
17. Pri vŕtaní nad d=250mm zarátame do ceny aj odľahčovacie vrty.

Ceny sú uvedené bez DPH. Cena jadrového vŕtania nezahŕňa likvidáciu vzniknutého odpadu. Odvoz a likvidáciu odpadu je možné dohodnúť individuálne.

Objednávateľ berie na vedomie, že

  • zabezpečí bezplatne zdroj elektrickej energie (240 V – 400 V) a zdroj vody na chladenie vo vzdialenosti max 20 m od vŕtaných otvorov
  • vytýči miesta otvorov a naznačí ich vodou nezmývateľnou farbou. V prípade nevytýčenia miesta otvorov sa čakanie na vytýčenie bude účtovať ako prestoj.
  • zhotoviteľ neručí za statické posúdenie – zmenu v statike vŕtaných konštrukcií a za škody spôsobené vŕtaním (napr. poškodenie zabudovaných inštalácií, navlhnutie vŕtaného materiálu a blízkeho okolia ... ), nakoľko nie je možné zabrániť navlhnutiu vŕtaného materiálu ako aj blízkeho okolia a preto dodávateľ neručí za prípadné škody, ktoré by tým mohli nastať.

Zľavy

Pri vŕtaní nad 10 vrtov (alebo nad 1 meter vrtu) je zľava 15% z ceny vrtu, nad 20 vrtov (alebo nad 2 metre vrtu) 30% z ceny vrtu. Pri dlhodobej spolupráci (nad 30 vrtov, alebo nad 3 metre vrtu) bude dohodnutá individuálna cena vrtov.

jadrove vrtanie 001

jadrove vrtanie 002

jadrove vrtanie 003