Pri realizácií kanalizácie kladieme dôraz nielen na dostatočný prietok, ale predovšetkým na elimináciu nepriechodnosti kanalizácie, na privetrávanie kanalizácie (zabráni vzniku podtlaku) a možnosť vykonania revízie kanalizácie.

Rozvod vodovodu navrhujeme tak, aby bol zabezpečený dostatočný prietok vody, čím sa predíde poklesu tlaku vody alebo teploty vody pri otvorení ďalšieho kohútika.

Vykonávame:

  • montáž a rekonštrukciu vodovodu
  • vodovodné prípojky
  • kanalizačné prípojky
  • montáž čerpadiel a filtrácií
  • domové kanalizácie
  • zabezpečenie výkopových prác
  • montáž sanitárnych zariadení (umývadlá, vane, sprchy, batérie...)
  • čistenie - preplach vodovodných potrubí

V súčasnosti, s ohľadom na cenu batérií, ponúkame klientom možnosť inštalácie hlavných ventilov s reguláciou tlaku, filtračných zariadení, pričom je možné inštalovať súčasne s filtráciou aj zariadenie na zmäkčovanie vody v celom systéme.

vodoinstalacie

Prostredníctvom zváracieho automatu určeného pre zváranie potrubí dokážeme elektrotvarovkami zvárať potrubia do priemeru 900 mm.

Túto technológiu pre bežných klientov využívame predovšetkým na odstraňovanie havárií či porúch vodovodných prípojok, kedy aj bez odstávky vody dokážeme vedenie zaškrtiť tak, že je možné vykonať opravu vodovodného vedenia. Uvedenú technológiu je možné využiť aj pri tlakových kanalizáciách. 

Práce sú vykonávané s profesionálnym náradím a minimálnou prašnosťou, za použitia jadrového vŕtania prestupov, prípadne rezania muriva či betónu. (používané materiály: plastohliník, nerezová oceľ, meď, PPR, spájané zváraním, lisovaním...)