Venujeme sa predovšetkým domovým elektroinštaláciám, ktorú sa snažíme prispôsobiť požiadavkám klienta.

Súčasťou domovej inštalácie môže byť aj príprava zónovej regulácie tepla a zabezpečenia domácnosti. Klientom ponúkame aj možnosť realizácie inteligentnej domácnosti od spol. TECH a SALUS.

  • elektroinštalácie rodinných domov, vrátane zabezpečenia revízie
  • domové elektrické prípojky so zabezpečením výkopových prác a revízie
  • bleskozvody, vrátane zabezpečenia revízie

Práce sú vykonávané s profesionálnym náradím a minimálnou prašnosťou, za použitia jadrového vŕtania prestupov, prípadne rezania asfaltu, muriva, betónu či železobetónu.