Efektívnymi kotolňami sa maximálne využije energia paliva. Teplota kotla sa pohybuje od 75-85 °C. Riadená stála teplota spiatočky kotla 45-55 °C - zvýšenie životnosti kotla.    

 • po vykúrení obydlia ukladanie tepla do akumulačnej nádrže
 • možnosť využitia uloženej tepelnej energie na následné vykurovanie obydlia (po dohorení paliva v kotle)
 • možnosť využitia uloženej tepelnej energie na následné ohrev bojlera, v letných mesiacoch možnosť čerpania takto uloženej tepelnej energie po niekoľko dní
 • efektívnym využívaním uloženej tepelnej energie nie je potrebné kúriť počas celého dňa, veľkosť akumulačnej nádrže je dimenzovaná na objem ohriatej vody, ktorý by mal pri teplote do -10 °C postačiť na 24h
 • možnosť nastavenia rôznych výstupných teplôt z akumulačnej nádrže, obzvlášť pri kombinácií radiátorového a podlahového kúrenia
 • viac o zónovej regulácii kúrenia >>
 • k akumulačnej nádrži prostredníctvom vnorených výmenníkov tepla alebo externých výmenníkov tepla je možné pripojiť solárny ohrev
 • možnosť využitia solárnej energie počas nepriazne počasia, v lete nie je potrebné nočné ochladzovanie
 • možnosť využitia solárnej energie na kúrenie počas prechodných období
 • pri fotovoltaickom získavaní energie je možnosť pripojenia elektrických (aj jednosmerných) špirál priamo do akumulačnej nádrže
 • nedochádza k dechtovaniu komína
 • riadenie teploty spalín
 • nedochádza k „roseniu“ kotla
 • záložný zdroj elektrickej energie
 • poistné ventily
 • dochladzovacia slučka DBV
 • elektronické zabezpečenie odvodu tepla v prípade prehriatia nádrže


cena tlac 1