Preplachom kúrenia sa zvýši prietok kúrenia a zabezpečenie riadnej cirkulácie a odovzdávania tepla. Odstránia sa nečistoty a nánosy, upraví sa hustota vykurovacej vody (ľahšia, rýchlejšia a efektívnejšia cirkulácia).

Ďalšie výhody:

  • vyhľadanie problému prostredníctvom termovízie
  • použitie vhodných chemických prípravkov odstránenie nánosov, stabilizáciu prostredia vykurovacieho systému
  • napustenie systému demineralizovanou vodou, úprava pH, konduktivity (elektrolytickej vodivosti) a tvrdosti vody
  • zníženie nákladov na kúrenie o 20%

Používane dva systémy preplachu:

  • 1. uzavretý systém so zmenou smeru toku,
  • 2. otvorený systém s viacerými programami preplachu